Skip to main content

Historie firmy

Firma MB Komplex, s.r.o. vznikla v polovině roku 1999. Historie firmy se již píše od roku 1996, kdy od této doby fungovala jako volné sdružení živnostníků. Toto sdružení dalo pevný základ pro vznik společnosti MB Komplex, s.r.o. Společnost se zabývá především strojírenskou výrobou se zaměřením na zámečnické práce a svařování lehkých konstrukcí do 3 tuny, výukou a školením svářečů.

Specialitou firmy je svařování netypických kovů pro technické účely, tvarové řezání ocelových a barevných kovů.

V naší firmě jsou velice kvalitní obchodní služby.
Tak, jak napovídá název, chceme našim klientům poskytnout komplexní služby. Naše obchodní jednotka se zabývá prodejem:

  1. svařovací techniky a náhradních dílů,
  2. prodejem technických a speciálních plynů

  3. spotřebním materiálem pro svařování s dovážkou k zákazníkovi

  4. prodejem hutních materiálů

Od 01.01.2000 začala firma svoji činnost v prostorách bývalých dílen "Státního statku Sedlčany"