Skip to main content

Nabídka Svářečské školy:

  • Elektrický oblouk - obalená elektroda
  • Elektrický oblouk - ochranná atmosféra
  • Plamen
  • Vyškolení učňů technických učilišť